รายการสินค้า & บริการ

หมวดสินค้าและบริการ:

จดโดเมน | โอนย้ายโดเมน
Windows Starter Bronze
  Disk Space: 600 MB
  Web+Email Space: 300 MB
  Backup Space: 300 MB
  Data Transfer: 6 GB
  Domain: 1 Domain
  Sub Domain: 2
  Email User: 2 A/C
  Email Send Per Hour/Day: 25/600
  MySQL: 1 DB
  MSSQL: N/A
  HTML/PHP: Yes
  FTP User: 1 A/C
  SSL/HTTPS: No
  Control Panel: Plesk Onyx
งวดชำระ
฿500.00THB ราย 1 ปี
Windows Starter Silver
  Disk Space: 1000 MB
  Web+Email Space: 500 MB
  Backup Space: 500 MB
  Data Transfer: 10 GB
  Domain: 1 Domain
  Sub Domain: 2
  Email User: 2 A/C
  Email Send Per Hour/Day: 25/600
  MySQL: 1 DB
  MSSQL: N/A
  HTML/PHP: Yes
  FTP User: 1 A/C
  SSL/HTTPS: No
  Control Panel: Plesk Onyx
งวดชำระ
฿600.00THB ราย 1 ปี
Windows Starter Gold
  Disk Space: 1500 MB
  Web+Email Space: 750 MB
  Backup Space: 750 MB
  Data Transfer: 15 GB
  Domain: 1 Domain
  Sub Domain: 4
  Email User: 4 A/C
  Email Send Per Hour/Day: 25/600
  MySQL: 2 DB
  MSSQL: N/A
  HTML/PHP: Yes
  FTP User: 1 A/C
  SSL/HTTPS: No
  Control Panel: Plesk Onyx
งวดชำระ
฿700.00THB ราย 1 ปี
Windows Starter Platinum
  Disk Space: 2000 MB
  Web+Email Space: 1000 MB
  Backup Space: 1000 MB
  Data Transfer: Unlimited
  Domain: 1 Domain
  Sub Domain: 4
  Email User: 4 A/C
  Email Send Per Hour/Day: 25/600
  MySQL: 2 DB
  MSSQL: N/A
  HTML/PHP: Yes
  FTP User: 1 A/C
  SSL/HTTPS: No
  Control Panel: Plesk Onyx
งวดชำระ
฿800.00THB ราย 1 ปี

Powered by WHMCompleteSolution