รายการสินค้า & บริการ

หมวดสินค้าและบริการ:

จดโดเมน | โอนย้ายโดเมน
Private-Email-PVE-01
  Private IP Address: Yes
  Disk Space: 10 GB
  Inbox Space: 5 GB
  Backup Space: 5 GB
  Email User: 25 A/C
  Mailbox Size: กำหนดได้เอง
  Email Send Per Hour/Day: 100/2400
  Data Transfer: Unlimited
  POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Spam Protection
  Email forwards,Auto Reply
งวดชำระ
฿270.00THB ราย 1 เดือน
฿810.00THB ราย 3 เดือน
฿1620.00THB ราย 6 เดือน
฿2970.00THB ราย 1 ปี
Private-Email-PVE-02
  Private IP Address: Yes
  Disk Space: 20 GB
  Inbox Space: 10 GB
  Backup Space: 10 GB
  Email User: 50 A/C
  Mailbox Size: กำหนดได้เอง
  Email Send Per Hour/Day: 100/2400
  Data Transfer: Unlimited
  POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Spam Protection
  Email forwards,Auto Reply
งวดชำระ
฿320.00THB ราย 1 เดือน
฿960.00THB ราย 3 เดือน
฿1920.00THB ราย 6 เดือน
฿3520.00THB ราย 1 ปี
Private-Email-PVE-03
  Private IP Address: Yes
  Disk Space: 30 GB
  Inbox Space: 15 GB
  Backup Space: 15 GB
  Email User: 75 A/C
  Mailbox Size: กำหนดได้เอง
  Email Send Per Hour/Day: 100/2400
  Data Transfer: Unlimited
  POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Spam Protection
  Email forwards,Auto Reply
งวดชำระ
฿370.00THB ราย 1 เดือน
฿1110.00THB ราย 3 เดือน
฿2220.00THB ราย 6 เดือน
฿4070.00THB ราย 1 ปี
Private-Email-PVE-04
  Private IP Address: Yes
  Disk Space: 40 GB
  Inbox Space: 20 GB
  Backup Space: 20 GB
  Email User: 100 A/C
  Mailbox Size: กำหนดได้เอง
  Email Send Per Hour/Day: 100/2400
  Data Transfer: Unlimited
  POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Spam Protection
  Email forwards,Auto Reply
งวดชำระ
฿420.00THB ราย 1 เดือน
฿1260.00THB ราย 3 เดือน
฿2520.00THB ราย 6 เดือน
฿4620.00THB ราย 1 ปี
Private-Email-PVE-05
  Private IP Address: Yes
  Disk Space: 50 GB
  Inbox Space: 25 GB
  Backup Space: 25 GB
  Email User: 100 A/C
  Mailbox Size: กำหนดได้เอง
  Email Send Per Hour/Day: 100/2400
  Data Transfer: Unlimited
  POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Spam Protection
  Email forwards,Auto Reply
งวดชำระ
฿470.00THB ราย 1 เดือน
฿1410.00THB ราย 3 เดือน
฿2820.00THB ราย 6 เดือน
฿5170.00THB ราย 1 ปี

Powered by WHMCompleteSolution