รายการสินค้า & บริการ

หมวดสินค้าและบริการ:

จดโดเมน | โอนย้ายโดเมน
EE-01 150 GB 5 Users
  Disk Space: 150 GB
  Email User: 5 A/C
  Mailbox Size: 30 GB / User
  Data Transfer: Unlimited
   POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Virus/Spam Protection
  Carlendar/Contact/Task
  Email Forwards/Auto Reply
  Files Sharing Feature
  Mail Server Location in USA
งวดชำระ
฿600.00THB ราย 1 เดือน
฿1800.00THB ราย 3 เดือน
฿3600.00THB ราย 6 เดือน
฿6000.00THB ราย 1 ปี
EE-02 300 GB 10 Users
  Disk Space: 300 GB
  Email User: 10 A/C
  Mailbox Size: 30 GB / User
  Data Transfer: Unlimited
   POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Virus/Spam Protection
  Carlendar/Contact/Task
  Email Forwards/Auto Reply
  Files Sharing Feature
  Mail Server Location in USA
งวดชำระ
฿1100.00THB ราย 1 เดือน
฿3300.00THB ราย 3 เดือน
฿6600.00THB ราย 6 เดือน
฿11000.00THB ราย 1 ปี
EE-03 900 GB 30 Users
  Disk Space: 900 GB
  Email User: 30 A/C
  Mailbox Size: 30 GB / User
  Data Transfer: Unlimited
   POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Virus/Spam Protection
  Carlendar/Contact/Task
  Email Forwards/Auto Reply
  Files Sharing Feature
  Mail Server Location in USA
งวดชำระ
฿3000.00THB ราย 1 เดือน
฿9000.00THB ราย 3 เดือน
฿18000.00THB ราย 6 เดือน
฿30000.00THB ราย 1 ปี
EE-04 1500 GB 50 Users
  Disk Space: 1500 GB
  Email User: 50 A/C
  Mailbox Size: 30 GB / User
  Data Transfer: Unlimited
   POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Virus/Spam Protection
  Carlendar/Contact/Task
  Email Forwards/Auto Reply
  Files Sharing Feature
  Mail Server Location in USA
งวดชำระ
฿4500.00THB ราย 1 เดือน
฿13500.00THB ราย 3 เดือน
฿27000.00THB ราย 6 เดือน
฿45000.00THB ราย 1 ปี

Powered by WHMCompleteSolution