รายการสินค้า & บริการ

หมวดสินค้าและบริการ:

จดโดเมน | โอนย้ายโดเมน
SSD Windows VPS (Malaysia) - 40 GB
SSD Space: 40 GB
vCPU 1 Core
Dedicated RAM: 1 GB
Dedicated IP 1 (1 Mbps Speed)
Data Transfer: Unltd.
Windows OS
Control Panel: Option
งวดชำระ
฿600.00THB ราย 1 เดือน
฿1800.00THB ราย 3 เดือน
฿3600.00THB ราย 6 เดือน
฿7200.00THB ราย 1 ปี
SSD Windows VPS (Malaysia) - 60 GB
SSD Space: 60 GB
vCPU 2 Core
Dedicated RAM: 2 GB
IP 1 (3 Mbps Speed)
Data Transfer: Unltd.
Windows OS
Control Panel: Option
งวดชำระ
฿900.00THB ราย 1 เดือน
฿2700.00THB ราย 3 เดือน
฿5400.00THB ราย 6 เดือน
฿10800.00THB ราย 1 ปี
SSD Windows VPS (Malaysia) - 80 GB
SSD Space: 80 GB
vCPU 2 Core
Dedicated RAM: 4 GB
IP 1 (4 Mbps Speed)
Data Transfer: Unltd.
Windows OS
Control Panel: Option
งวดชำระ
฿1200.00THB ราย 1 เดือน
฿3600.00THB ราย 3 เดือน
฿7200.00THB ราย 6 เดือน
฿14400.00THB ราย 1 ปี
SSD Windows VPS (Malaysia) - 100 GB
SSD Space: 100 GB
vCPU 4 Core
Dedicated RAM: 8 GB
IP 2 (5 Mbps Speed)
Data Transfer: Unltd.
Windows OS
Control Panel: Option
งวดชำระ
฿2300.00THB ราย 1 เดือน
฿6900.00THB ราย 3 เดือน
฿13800.00THB ราย 6 เดือน
฿27600.00THB ราย 1 ปี
SSD Windows VPS (Malaysia) - 200 GB
SSD Space: 200 GB
vCPU 8 Core
Dedicated RAM: 16 GB
IP 1 (6 Mbps Speed)
Data Transfer: Unltd.
Windows OS
Control Panel: Option
Includ Weekly Backup
งวดชำระ
฿4500.00THB ราย 1 เดือน
SSD Windows VPS (Malaysia) - 400 GB
SSD Space: 400 GB
vCPU 12 Core
Dedicated RAM: 32 GB
IP 1 (7 Mbps Speed)
Data Transfer: Unltd.
Windows OS
Control Panel: Option
Includ Weekly Backup
งวดชำระ
฿8500.00THB ราย 1 เดือน
SSD Windows VPS (Malaysia) - 600 GB
SSD Space: 600 GB
vCPU 16 Core
Dedicated RAM: 48 GB
IP 1 (8 Mbps Speed)
Data Transfer: Unltd.
Windows OS
Control Panel: Option
Includ Weekly Backup
งวดชำระ
฿12500.00THB ราย 1 เดือน
SSD Windows VPS (Malaysia) - 800 GB
SSD Space: 800 GB
vCPU 20 Core
Dedicated RAM: 64 GB
IP 2 (10 Mbps Speed)
Data Transfer: Unltd.
Windows OS
Control Panel: Option
Includ Weekly Backup
งวดชำระ
฿19000.00THB ราย 1 เดือน

Powered by WHMCompleteSolution