รายการสินค้า & บริการ

หมวดสินค้าและบริการ:

จดโดเมน | โอนย้ายโดเมน
SSD Linux VPS (Malaysia) - 40 GB
SSD Space: 40 GB
CPU 1 Core
Dedicated RAM: 1 GB
IP 1 (2 Mbps Speed)
Data Transfer: Unltd.
CentOS/Ubuntu/Debain
Control Panel: None
งวดชำระ
฿500.00THB ราย 1 เดือน
฿1500.00THB ราย 3 เดือน
฿3000.00THB ราย 6 เดือน
฿6000.00THB ราย 1 ปี
SSD Linux VPS (Malaysia) - 60 GB
SSD Space: 60 GB
CPU 2 Core
Dedicated RAM: 2 GB
IP 1 (3 Mbps Speed)
Data Transfer: Unltd.
CentOS/Ubuntu/Debain
Control Panel: None
งวดชำระ
฿800.00THB ราย 1 เดือน
฿2400.00THB ราย 3 เดือน
฿4800.00THB ราย 6 เดือน
฿9600.00THB ราย 1 ปี
SSD Linux VPS (Malaysia) - 80 GB
SSD Space: 80 GB
CPU 2 Core
Dedicated RAM: 4 GB
IP 1 (4 Mbps Speed)
Data Transfer: Unltd.
CentOS/Ubuntu/Debain
Control Panel: None
งวดชำระ
฿1500.00THB ราย 1 เดือน
฿4500.00THB ราย 3 เดือน
฿9000.00THB ราย 6 เดือน
฿18000.00THB ราย 1 ปี
SSD Linux VPS (Malaysia) - 100 GB
SSD Space: 100 GB
CPU 4 Core
Dedicated RAM: 8 GB
IP 2 (5 Mbps Speed)
Data Transfer: Unltd.
CentOS/Ubuntu/Debain
Control Panel: None
งวดชำระ
฿2200.00THB ราย 1 เดือน
฿6600.00THB ราย 3 เดือน
฿13200.00THB ราย 6 เดือน
฿26400.00THB ราย 1 ปี
SSD Linux VPS (Malaysia) - 200 GB
SSD Space: 200 GB
vCPU 8 Core
Dedicated RAM: 16 GB
IP 1 (6 Mbps Speed)
Data Transfer: Unltd.
CentOS/Ubuntu/Debain
Control Panel: Option
Includ Weekly Backup
งวดชำระ
฿4000.00THB ราย 1 เดือน
SSD Linux VPS (Malaysia) - 400 GB
SSD Space: 400 GB
vCPU 12 Core
Dedicated RAM: 32 GB
IP 1 (7 Mbps Speed)
Data Transfer: Unltd.
CentOS/Ubuntu/Debain
Control Panel: Option
Includ Weekly Backup
งวดชำระ
฿8000.00THB ราย 1 เดือน
SSD Linux VPS (Malaysia) - 600 GB
SSD Space: 600 GB
vCPU 16 Core
Dedicated RAM: 48 GB
IP 1 (8 Mbps Speed)
Data Transfer: Unltd.
CentOS/Ubuntu/Debain
Control Panel: Option
Includ Weekly Backup
งวดชำระ
฿12000.00THB ราย 1 เดือน
SSD Linux VPS (Malaysia) - 800 GB
SSD Space: 800 GB
vCPU 20 Core
Dedicated RAM: 64 GB
IP 2 (10 Mbps Speed)
Data Transfer: Unltd.
CentOS/Ubuntu/Debain
Control Panel: Option
Includ Weekly Backup
งวดชำระ
฿18500.00THB ราย 1 เดือน

Powered by WHMCompleteSolution