รายการสินค้า & บริการ

หมวดสินค้าและบริการ:

จดโดเมน | โอนย้ายโดเมน
Biz-Email-Premium-PRE-01
  Disk Space: 25 GB
  Backup Space: 25 GB
  Total Space: 50 GB
  Email User: Unlimited
  Mailbox Size: Unlimited
  Email Send Per Hour/Day: 200/4800
  Data Transfer: Unlimited
  POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Private IP: None
  Email forwards,Auto Reply
งวดชำระ
฿700.00THB ราย 1 เดือน
฿2100.00THB ราย 3 เดือน
฿4200.00THB ราย 6 เดือน
฿7700.00THB ราย 1 ปี
Biz-Email-Premium-PRE-02
  Disk Space: 25 GB
  Extra Space: 25 GB
  Backup Space: 50 GB
  Total Space: 100 GB
  Email User: Unlimited
  Mailbox Size: Unlimited
  Email Send Per Hour/Day: 200/4800
  Data Transfer: Unlimited
  POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Private IP 1 IP
  Email forwards,Auto Reply
งวดชำระ
฿900.00THB ราย 1 เดือน
฿2700.00THB ราย 3 เดือน
฿5400.00THB ราย 6 เดือน
฿9900.00THB ราย 1 ปี
Biz-Email-Premium-PRE-03
  Disk Space: 50 GB
  Extra Space: 50 GB
  Backup Space: 100 GB
  Total Space: 200 GB
  Email User: Unlimited
  Mailbox Size: Unlimited
  Email Send Per Hour/Day: 200/4800
  Data Transfer: Unlimited
  POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Private IP 1 IP
  Email forwards,Auto Reply
งวดชำระ
฿1200.00THB ราย 1 เดือน
฿3600.00THB ราย 3 เดือน
฿7200.00THB ราย 6 เดือน
฿13200.00THB ราย 1 ปี
Biz-Email-Premium-PRE-04
  Disk Space: 100 GB
  Extra Space: 100 GB
  Backup Space: 200 GB
  Total Space: 400 GB
  Email User: Unlimited
  Mailbox Size: Unlimited
  Email Send Per Hour/Day: 200/4800
  Data Transfer: Unlimited
  POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Private IP 1 IP
  Email forwards,Auto Reply
งวดชำระ
฿1500.00THB ราย 1 เดือน
฿4500.00THB ราย 3 เดือน
฿9000.00THB ราย 6 เดือน
฿16500.00THB ราย 1 ปี
Biz-Email-Premium-PRE-05
  Disk Space: 150 GB
  Extra Space: 150 GB
  Backup Space: 300 GB
  Total Space: 600 GB
  Email User: Unlimited
  Mailbox Size: Unlimited
  Email Send Per Hour/Day: 200/4800
  Data Transfer: Unlimited
  POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Private IP 1 IP
  Email forwards,Auto Reply
งวดชำระ
฿1800.00THB ราย 1 เดือน
฿5400.00THB ราย 3 เดือน
฿10800.00THB ราย 6 เดือน
฿19800.00THB ราย 1 ปี

Powered by WHMCompleteSolution