รายการสินค้า & บริการ

หมวดสินค้าและบริการ:

จดโดเมน | โอนย้ายโดเมน
G-Suite GS-01 1 Users
  Cloud Email Feature
  Email Account: 1 Users
  Mailbox Size: 30 GB / User
  Domain Alias: Yes
  Data Transfer: Unlimited
   POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Virus/Spam Protection
  Carlendar/Contact/Task
  Email Forwards/Auto Reply
  Office Suite Feature
  Payment Period 1/3/6/12 Month
งวดชำระ
฿1566.00THB ราย 1 ปี
G-Suite GS-02 5 Users
  Cloud Email Feature
  Email Account: 5 Users
  Mailbox Size: 30 GB / User
  Domain Alias: Yes
  Data Transfer: Unlimited
   POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Virus/Spam Protection
  Carlendar/Contact/Task
  Email Forwards/Auto Reply
  Office Suite Feature
  Payment Period 1/3/6/12 Month
งวดชำระ
฿725.00THB ราย 1 เดือน
฿7830.00THB ราย 1 ปี
G-Suite GS-03 10 Users
  Cloud Email Feature
  Email Account: 10 Users
  Mailbox Size: 30 GB / User
  Domain Alias: Yes
  Data Transfer: Unlimited
   POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Virus/Spam Protection
  Carlendar/Contact/Task
  Email Forwards/Auto Reply
  Office Suite Feature
  Payment Period 1/3/6/12 Month
งวดชำระ
฿1400.00THB ราย 1 เดือน
฿15120.00THB ราย 1 ปี
G-Suite GS-04 20 Users
  Cloud Email Feature
  Email Account: 20 Users
  Mailbox Size: 30 GB / User
  Domain Alias: Yes
  Data Transfer: Unlimited
   POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Virus/Spam Protection
  Carlendar/Contact/Task
  Email Forwards/Auto Reply
  Office Suite Feature
  Payment Period 1/3/6/12 Month
งวดชำระ
฿2800.00THB ราย 1 เดือน
฿30240.00THB ราย 1 ปี
G-Suite GS-05 30 Users
  Cloud Email Feature
  Email Account: 30 Users
  Mailbox Size: 30 GB / User
  Domain Alias: Yes
  Data Transfer: Unlimited
   POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Virus/Spam Protection
  Carlendar/Contact/Task
  Email Forwards/Auto Reply
  Office Suite Feature
  Payment Period 1/3/6/12 Month
งวดชำระ
฿4050.00THB ราย 1 เดือน
฿43740.00THB ราย 1 ปี
G-Suite GS-06 40 Users
  Cloud Email Feature
  Email Account: 40 Users
  Mailbox Size: 30 GB / User
  Domain Alias: Yes
  Data Transfer: Unlimited
   POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Virus/Spam Protection
  Carlendar/Contact/Task
  Email Forwards/Auto Reply
  Office Suite Feature
  Payment Period 1/3/6/12 Month
งวดชำระ
฿5400.00THB ราย 1 เดือน
฿58320.00THB ราย 1 ปี
G-Suite GS-07 50 Users
  Cloud Email Feature
  Email Account: 50 Users
  Mailbox Size: 30 GB / User
  Domain Alias: Yes
  Data Transfer: Unlimited
   POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Virus/Spam Protection
  Carlendar/Contact/Task
  Email Forwards/Auto Reply
  Office Suite Feature
  Payment Period 1/3/6/12 Month
งวดชำระ
฿6500.00THB ราย 1 เดือน
฿70200.00THB ราย 1 ปี
G-Suite GS-08 100 Users
  Cloud Email Feature
  Email Account: 100 Users
  Mailbox Size: 30 GB / User
  Domain Alias: Yes
  Data Transfer: Unlimited
   POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Virus/Spam Protection
  Carlendar/Contact/Task
  Email Forwards/Auto Reply
  Office Suite Feature
  Payment Period 1/3/6/12 Month
งวดชำระ
฿12500.00THB ราย 1 เดือน
฿135000.00THB ราย 1 ปี

Powered by WHMCompleteSolution