รายการสินค้า & บริการ

หมวดสินค้าและบริการ:

จดโดเมน | โอนย้ายโดเมน
Biz-Email-Economy-ECO-01
  Disk Space: 10 GB
  Inbox Space: 5 GB
  Backup Space: 5 GB
  Email User: 25 A/C
  Mailbox Size: Customize
  Email Send Per Hour/Day: 100/2400
  Data Transfer: Unlimited
  POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Webmail SSL: Yes
  Spam Protection
  Virus Protection
  Email forwards,Auto Reply
งวดชำระ
฿100.00THB ราย 1 เดือน
฿300.00THB ราย 3 เดือน
฿600.00THB ราย 6 เดือน
฿1000.00THB ราย 1 ปี
Biz-Email-Economy-ECO-02
  Disk Space: 20 GB
  Inbox Space: 10 GB
  Backup Space: 10 GB
  Email User: 50 A/C
  Mailbox Size: Customize
  Email Send Per Hour/Day: 100/2400
  Data Transfer: Unlimited
  POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Webmail SSL: Yes
  Spam Protection
  Virus Protection
  Email forwards,Auto Reply
งวดชำระ
฿150.00THB ราย 1 เดือน
฿450.00THB ราย 3 เดือน
฿900.00THB ราย 6 เดือน
฿1500.00THB ราย 1 ปี
Biz-Email-Economy-ECO-03
  Disk Space: 30 GB
  Inbox Space: 15 GB
  Backup Space: 15 GB
  Email User: 75 A/C
  Mailbox Size: Customize
  Email Send Per Hour/Day: 100/2400
  Data Transfer: Unlimited
  POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Webmail SSL: Yes
  Spam Protection
  Virus Protection
  Email forwards,Auto Reply
งวดชำระ
฿200.00THB ราย 1 เดือน
฿600.00THB ราย 3 เดือน
฿1200.00THB ราย 6 เดือน
฿2000.00THB ราย 1 ปี
Biz-Email-Economy-ECO-04
  Disk Space: 40 GB
  Inbox Space: 20 GB
  Backup Space: 20 GB
  Email User: 100 A/C
  Mailbox Size: Customize
  Email Send Per Hour/Day: 100/2400
  Data Transfer: Unlimited
  POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Webmail SSL: Yes
  Spam Protection
  Virus Protection
  Email forwards,Auto Reply
งวดชำระ
฿250.00THB ราย 1 เดือน
฿750.00THB ราย 3 เดือน
฿1500.00THB ราย 6 เดือน
฿2500.00THB ราย 1 ปี
Biz-Email-Economy-ECO-05
  Disk Space: 60 GB
  Inbox Space: 30 GB
  Backup Space: 30 GB
  Email User: 150 A/C
  Mailbox Size: Customize
  Email Send Per Hour/Day: 100/2400
  Data Transfer: Unlimited
  POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Webmail SSL: Yes
  Spam Protection
  Virus Protection
  Email forwards,Auto Reply
งวดชำระ
฿300.00THB ราย 1 เดือน
฿900.00THB ราย 3 เดือน
฿1800.00THB ราย 6 เดือน
฿3000.00THB ราย 1 ปี

Powered by WHMCompleteSolution