รายการสินค้า & บริการ

หมวดสินค้าและบริการ:

จดโดเมน | โอนย้ายโดเมน
Linux MaxValue Bronze 2 GB
  Disk Space: 2 GB
  Data Transfer: Unlimited
  Domain: 2 Domains
  Sub Domain: 10
  Email User: 20 A/C
  MySQL: 10 DB
  HTML/PHP: Yes
  FTP User: 2 A/C
  Control Panel: DirectAdmin
  Free Domain .company
  Free SSL Certificate Let's Encrypt good">  Free SSL Certificate Let's Encrypt
งวดชำระ
฿300.00THB ราย 3 เดือน
฿600.00THB ราย 6 เดือน
฿1000.00THB ราย 1 ปี
Linux MaxValue Silver 3 GB
  Disk Space: 3 GB
  Data Transfer: 60 GB
  3 Domain
  Sub Domain: 15
  Email User: 15 A/C
  MySQL: 15 DB
  HTML/PHP: Yes
  FTP User: 3 A/C
  Control Panel: DirectAdmin
งวดชำระ
฿150.00THB ราย 1 เดือน
฿450.00THB ราย 3 เดือน
฿900.00THB ราย 6 เดือน
฿1500.00THB ราย 1 ปี (ฟรี! โดเมนเนม)
Linux MaxValue Gold 4 GB
  Disk Space: 4 GB
  Data Transfer: 80 GB
  4 Domain
  Sub Domain: 20
  Email User: 20 A/C
  MySQL: 20 DB
  HTML/PHP: Yes
  FTP User: 4 A/C
  Control Panel: DirectAdmin
งวดชำระ
฿200.00THB ราย 1 เดือน
฿600.00THB ราย 3 เดือน
฿1200.00THB ราย 6 เดือน
฿2000.00THB ราย 1 ปี (ฟรี! โดเมนเนม)
Linux MaxValue Platinum 5 GB
  Disk Space: 5 GB
  Data Transfer: 100 GB
  5 Domain
  Sub Domain: 25
  Email User: 25 A/C
  MySQL: 25 DB
  HTML/PHP: Yes
  FTP User: 5 A/C
  Control Panel: DirectAdmin
งวดชำระ
฿250.00THB ราย 1 เดือน
฿750.00THB ราย 3 เดือน
฿1400.00THB ราย 6 เดือน
฿2500.00THB ราย 1 ปี (ฟรี! โดเมนเนม)

Powered by WHMCompleteSolution