คำถามที่พบบ่อย

ได้รับอีเมล์แจ้งเตือนให้ต่ออายุโดเมนเนมแล้วต้องทำอย่างไร

เมื่อท่านได้รับอีเมล์แจ้งเตือนแล้ว ขอแนะนำว่าให้ท่านรีบชำระค่าบริการเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด เพราะ ตามกฎระเบียบใหม่ของ ICANN เมื่อโดเมนเนมเลยวันที่หมดอายุแล้ว โดเมนเนมจะถูกระงับการใช้งานทันที ดังนั้น ท่านจึงควรแจ้งต่ออายุ ก่อนวันที่โดเมนเนมจะหมดอายุ อย่างน้อย 3-5 วัน เพื่อป้องกันปัญหาการถูกระงับการใช้งาน

Was this answer helpful?

Also Read

Powered by WHMCompleteSolution