คำถามที่พบบ่อย

ขั้นตอนการ Setup Email Account บนโทรศัพท์มือถือตระกูล Android

สำหรับการเพิ่มบัญชีอีเมล์ใน Sumsung A8 สามารถชมขั้นการการสาธิตแบบ Interactive ได้ที่ url นี้ครับ 
http://www.samsung.com/th/mobile/userguide/receive_call.html?page=adding_email

หรือทำตามขั้นตอนนี้


1. คลิกเลือกที่แอพ Email (รูปซองจดหมาย) 
2. พิมพ์ชื่ออีเมล์ you@yourdomain.com (เช่น sales@siamecohost.com) และ รหัสผ่าน ของอีเมล์

3. เลือก Setup Manual

4. เลือก POP3 
- ตรงช่อง POP3 Server กรอก mail.yourdomain.com (เช่น mail.siamecohost.com)
- Port: 110 
- Security type: None

5. คลิกปุม Next 
- ตรงช่อง SMTP Server กรอก mail.yourdomain.com (เช่น mail.siamecohost.com)
- Port: 25 
- Security: None 
- ตรง Require sign-in ให้คลิกเลือก

6. คลิกปุ่ม Next 
- Inbox checking frequency เลือกเวลาที่จะให้เช็คอีเมล์อัตโนมัติ 
- ให้คลิกเลือก Send email from this account by default 
- ให้คลิกเลือก Notify me when email arrives 
- ให้คลิกเลือก Sync email from account

7. คลิกปุ่ม Next 
- ตั้งชื่ออีเมล์ (Option ใช้ชื่ออีเมล์เป็นชื่อ account) 
- ตั้งชื่อที่จะแสดงเวลาส่งอีเมล์ไปหาคนอื่น

8. คลิกปุ่ม Next - เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ทันทีWas this answer helpful?

Also Read

Powered by WHMCompleteSolution