ท่านสามารถชำระค่าบริการด้วยเช็ค โดยออกเช็คขีดค่อม สั่งจ่ายในนาม "สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม โดย นายจักรกฤช โห้เฉื่อย" แต่ทางทีมงานจะจดโดเมนเนม หรือ Setup Hosting ให้ท่าน หลังจากที่เช็คหรือธนาณัติ สามารถขึ้นเงินได้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น