คำถามที่พบบ่อย

จะได้รับใบเสร็จรับเงิน เมื่อใด

ท่านจะได้รับ ใบเสร็จรับเงิน เป็นไฟล์ .pdf จัดส่งให้ทางอีเมล์ ภายใน 24 ช.ม. หลังจากแจ้งยืนยันการโอนเงินเข้ามา หรือ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ เมนู Payment --> ดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน

ทางทีมงานจะเก็บไฟล์ใบเสร็จรับเงิน .pdf ไว้ให้ท่านเป็นเวลา 1 ปี สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้ตลอดเวลาตามที่ท่านต้องการ

ในกรณีที่ท่านมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ท่านจะได้รับ ใบเสร็จรับเงิน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทางทีมงานได้รับ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ท่านส่งมา ขอสงวนสิทธิไม่ออกใบเสร็จรับเงิน หากท่านหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ แต่ไม่จัดส่งหลักฐานมาเราWas this answer helpful?

Also Read

Powered by WHMCompleteSolution