รายการสินค้า & บริการ

หมวดสินค้าและบริการ:

จดโดเมน | โอนย้ายโดเมน
SE-01 25 GB 5 Users
  Disk Space: 25 GB
  Email User: 5 A/C
  Mailbox Size: 5 GB / User
  Data Transfer: Unlimited
   POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Virus/Spam Protection
  Carlendar/Contact/Task
  Email Forwards/Auto Reply
  Files Sharing Feature
  Mail Server Location in USA
งวดชำระ
฿200.00THB ราย 1 เดือน
฿600.00THB ราย 3 เดือน
฿1200.00THB ราย 6 เดือน
฿2000.00THB ราย 1 ปี
SE-02 50 GB 10 Users
  Disk Space: 50 GB
  Email User: 10 A/C
  Mailbox Size: 5 GB / User
  Data Transfer: Unlimited
   POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Virus/Spam Protection
  Carlendar/Contact/Task
  Email Forwards/Auto Reply
  Files Sharing Feature
  Mail Server Location in USA
งวดชำระ
฿350.00THB ราย 1 เดือน
฿1050.00THB ราย 3 เดือน
฿2100.00THB ราย 6 เดือน
฿3500.00THB ราย 1 ปี
SE-03 150 GB 30 Users
  Disk Space: 150 GB
  Email User: 30 A/C
  Mailbox Size: 5 GB / User
  Data Transfer: Unlimited
   POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Virus/Spam Protection
  Carlendar/Contact/Task
  Email Forwards/Auto Reply
  Files Sharing Feature
  Mail Server Location in USA
งวดชำระ
฿900.00THB ราย 1 เดือน
฿2700.00THB ราย 3 เดือน
฿5400.00THB ราย 6 เดือน
฿9000.00THB ราย 1 ปี
SE-04 250 GB 50 User
  Disk Space: 250 GB
  Email User: 50 A/C
  Mailbox Size: 5 GB / User
  Data Transfer: Unlimited
   POP3 and SMTP IMAP
  Webmail / Mobile Device
  Virus/Spam Protection
  Carlendar/Contact/Task
  Email Forwards/Auto Reply
  Files Sharing Feature
  Mail Server Location in USA
งวดชำระ
฿1250.00THB ราย 1 เดือน
฿3750.00THB ราย 3 เดือน
฿7500.00THB ราย 6 เดือน
฿12500.00THB ราย 1 ปี

Powered by WHMCompleteSolution